Zleć usługę

Zamów usługę

Dostępne usługi to:

 • wywóz odpadów komunalnych
 • wywóz gruzu
 • wywóz odpadów po budowlanych w kontenerach
 • wywóz odpadów po budowlanych w workach BIG BAG o pojemności 1.2m3 i 0.5m3

Zamówienie na usługę proszę składać pod numerem tel.: (84) 600 33 12
lub
drogą e-mailową: zamowienia@pgo24.eu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sommer Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku (76-200) ul. Poznańska 39.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z nami pod adresem: biuro@i-sommer.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonywania umowy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do wygasniecia terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Jesli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych oobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych , umowa nie będzie mogła być wykonana.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi Danych Odobowych, którego dane kontaktowe podane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczegolna sytuacją.

Złóż zamówienie

wywóz odpadów komunalnychwywóz gruzuwywóz odpadów pobudowlanych w kontenerachwywóz odpadów pobudowlanych w workach BIG BAG o pojemności 1,2m³ i 0,5m³