Środowisko

Środowisko

Wpływ odpadów na środowisko:
Odpady mają negatywny wpływ na środowisko . Zwykle śmieci mają bardzo długi okres rozkładania się , przez co zanieczyszczają glebę, powietrze, oraz wodę. Aby ograniczyć zagrożenie zaśmieceniem ziemi, powinniśmy segregować różnorodne śmieci specjalnie do tego przeznaczonych pojemników.

Istnieją dwa podstawowe modele segregacji odpadów:

  • selektywna zbiórka odpadów (odpady zbierane do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników, worków, przyjmowane do punktów skupu itp.);
  • sortowanie odpadów (odpady zbierane są tradycyjnie, do wspólnego pojemnika, a później sortowane w sortowni odpadów na papier, szkło, metal itp.).

Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych.

Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacji zasobów naturalnych jak również uzyskanie oszczędności finansowych zbierającego odpady i organizatora zbiórki.