Cennik usług

Dostępne usługi

  • wywóz odpadów komunalnych
  • wywóz gruzu
  • wywóz odpadów po budowlanych w kontenerach
  • wywóz odpadów po budowlanych w workach BIG BAG o pojemności 1,2 m³ i 0,5 m³

Miasto Biłgoraj
Gmina Obsza
Gmina Biszcza
Gmina Potok Górny

KONTENER 8 m3 NA ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE WAŻONY I OPRÓŻNIANY NA MIEJSCU, WG CENNIKA KP-7 (DZIERŻAWA TYGODNIOWA POJEMNIKA 20 PLN NETTO)

USŁUGA ODBIORU ODPADÓW BEZPOŚREDNIO Z POSESJI PO ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM, OPŁATA WG WYDRUKU WAGI NA SAMOCHODZIE, CENA 799 PLN NETTO ZA TONĘ

DZIERŻAWA POJEMNIKA SM-1100 – 20 PLN / M-C
DZIERŻAWA POJEMNIKA 120 L LUB 240 L – 5 PLN / M-C
*DLA FIRM WYTWARZAJĄCYCH ZNIKOME ILOŚCI ODPADÓW INDYWIDUALNA KALKULACJA CEN
DLA FIRM TYP A 10% ZNIŻKI PRZY OPŁACIE ZA ROK Z GÓRY

INFORMACJA – UMOWY RYCZAŁTOWE ZAWARTE Z DOTYCHCZASOWĄ FIRMĄ MAJĄ ZWYCZAJOWY MIESIĄC WYPOWIEDZENIA, PROSIMY PAMIĘTAĆ O WYPOWIEDZENIU PRZED PODPISANIEM Z NAMI UMOWY, A UMOWY NA ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE MOGĄ PAŃSTWO MIEĆ PODPISANE Z WIELOMA FIRMAMI , ZGŁASZAJĄC WYWÓZ MACIE PAŃSTWO WYBÓR KOMU TAKĄ USŁUGĘ ZLECIĆ